Általános Szerződési Feltételek 

80.png
68.png
19.png

Jelen Általános Szerződési Feltételek rögzíti a MagNet Közösségi Ház Kft. által a www.magnetkert.hu internetes honlapon (a továbbiakban: „honlap”) nyújtott zöldség, gyümölcs, illetve egyéb élelmiszerek csomagküldő-kiskereskedelem (házhozszállítás) útján történő elektronikus kereskedelmi szolgáltatásainak feltételeit, valamint az azzal összefüggő lényeges körülményeket.

Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása előfeltétele a honlapon keresztül elérhető szolgáltatás igénybevételének, azaz a megrendelések leadásának és a vásárlásnak. Tájékoztatjuk, hogy a wwwmagnetkert.hu internetes honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja az alábbiakban ismertetésre kerülő Általános Szerződési Feltételeinket (a továbbiakban „ÁSZF”), valamint az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatunkat is.  

1. Általános információk

1.1. Fontosabb alapfogalmak az ÁSZF-ben 

Szolgáltató: a MagNet Közösségi Ház Kft., amely cég www.magnetkert.hu internetes honlapon keresztül zöldség, gyümölcs, illetve egyéb élelmiszereket eladásra kínál a vásárlók részére.

Szolgáltatói adatok:

  • Cégnév: MagNet Közösségi Ház Kft.

  • Székhely és levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 98. fszt. 2.

  • Adószám: 13219349-2-42. 

  • Cégjegyzékszám: 01-09-724245

  • Cégjegyzéket vezető törvényszék cégbírósága: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

  • Elektronikus elérhetőség: magnekert@magnethaz.hu

  • Telefonos elérhetőség: +36-20-5197822

  • A tárhely-szolgáltató adatai: Wix.com

Vásárló/Felhasználó: az a természetes személy, vagy jogi személy, aki/amely www.magnetkert.hu internetes honlapot használja és azon keresztül megrendelést ad le, azaz valamilyen árut vásárol.

Hírlevél: a Szolgáltató által a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozott felhasználóknak időszakosan, elektronikus úton (e-mail, SMS) küldött kereskedelmi üzenet, amely a www.magnetkert.hu internetes honlapot érintő változásokról, újdonságokról, kedvezményekről nyújt információkat, illetve az ÁSZF lényeges módosításairól tájékoztat.

 

1.2. Az ÁSZF hatálya, módosítása 

A Szolgáltató fenntartja a jogát a jelen ÁSZF részben vagy egészben történő módosítására. A legújabb ÁSZF módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Szolgáltató a honlap felhasználóit. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba, és a módosítás közzétételét követően a szolgáltatás igénybevételének megkezdésével a honlap felhasználója elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a hatályos módosított ÁSZF rendelkezéseit.  

A weboldal használatához szükséges olyan technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a weboldalon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

1.3. A szolgáltatás területi hatálya

A Szolgáltató honlapja az internet segítségével ugyan nagy távolságból, így külföldről is elérhető, azonban a Szolgáltató a honlapon keresztül igénybe vehető szolgáltatásait kizárólag Budapest közigazgatási határán belül tudja biztosítani. Ezen területen kívül eső címre a Szolgáltató nem végez kiszállítást. Az érvénytelen megrendelések számának csökkentése és az azzal járó esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében a honlap „Kiszállítás” megnevezésű oldalán ellenőrizhető, hogy végez-e a Szolgáltató az adott területre kiszállítást, illetve annak mennyi a díja.       

1.4. A megrendelés/szolgáltatás jogszabályi háttere 

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak az irányadóak.               

A megkötött szerződés írásban foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek a rendelés adataival. A szerződéskötés nyelve a magyar, ezenkívül a kapcsolattartás és az ügyintézés nyelve is a magyar.   

A Vásárlók/Felhasználók személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató „Adatkezelési tájékoztatója” tartalmazza.    

 

 

2. Regisztrációs információk

2.1. A megrendelés/vásárlás kizárólag a regisztráció elvégzését követően kezdeményezhető. A honlapon kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek, illetve jogerősen bejegyzett jogi személyek regisztrálhatnak. A regisztráció a honlap regisztrációs felületén kezdeményezhető, melynek során a Vásárló/Felhasználó köteles a Szolgáltató által kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni. A regisztrációról a Vásárló/Felhasználó megadott e-mail címére visszaigazoló levelet küld a Szolgáltató. A sikeres regisztrációval a Vásárló/Felhasználó kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja a jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatunkat is.             

2.2. A felhasználói hozzáférési adatok (pl. a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló/Felhasználó felelős. Amennyiben a Vásárló/Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát. 

2.3. Ha feltételezhető, hogy harmadik személy a Vásárló/Felhasználó jelszavának használatával bármilyen módon visszaél, a Vásárló/Felhasználó köteles erről mielőbb értesíteni a Szolgáltatót.

2.4. Vásárló/Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott adatait szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok továbbra is teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Ennek elmaradása esetén a Szolgáltató kitilthatja a felhasználót a honlapról. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a tartalmat és az ajánlatokat részlegesen, vagy teljesen a Vásárlók/Felhasználók egy csoportja számára korlátozza, vagy letiltsa.   

2.5. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a honlapon megadott adatok helytelenségéből, elírásából, vagy a nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Szolgáltatót a Vásárló/Felhasználó által tévesen, vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, estleges többletköltségekért, illetve egyéb felmerülő problémáért semminemű felelősség nem terheli.  

2.6. Vásárló/Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a Szolgáltató e-mail címére küldött üzenetben. A regisztráció törlését Szolgáltató megfelelő azonosításhoz és ahhoz köti, hogy a törlésre vonatkozó e-mail a vásárló fiókjához megadott e-mail címről érkezzen. Vásárló/Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód, az csak újbóli regisztrálással érhető el.     

2.7. Szolgáltató jogosult a Vásárló/Felhasználó regisztrációját törölni, és az újbóli regisztrációját visszautasítani, amennyiben a Vásárló/Felhasználó egy éven belül legalább két alkalommal nem vette át a részére kiszállított hibátlan termékeket, és a megrendelését a szállítást 24 órával megelőzően nem vonta vissza. Szolgáltató az eredménytelen kiszállításokról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyeket a regisztráció törlésére irányuló értesítéssel egyidejűleg megküld a Vásárló/Felhasználó regisztrált e-mail címére. Ekkor a Szolgáltató jogosult a Vásárló/Felhasználó további megrendeléseit előzetesen visszautasítani, s e célból a megrendelőtől érkező megrendelések benyújtását lehetetlenné tevő technikát alkalmazni.

 

3. Rendelési információk 

3.1. A www.magnetkert.hu internetes honlapon minden rendelhető áru mellett a vételárak feltüntetésre kerülnek, mely árak forintban megadott eladási árak, és az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak). A terméklistában és a termékek adatlapján feltüntetett ár érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Amennyiben a Vásárló/Felhasználó megrendelést ad le egy termékre, úgy a Szolgáltató kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes, feltüntetett fogyasztói áron szállítja ki a megrendelőnek. A feltüntetett árak nem tartalmazzák a házhozszállítás díját.  

3.2. A termékek kizárólag házhozszállítással rendelhetőek meg. A feltüntetett árak nem tartalmazzák a házhozszállítás díját, annak lehetőségeiről és költségvonzatairól a honlap „Kiszállítás” megnevezésű oldalán tájékoztatjuk a Vásárlót/Felhasználót. A termékek mellett látható fotó kizárólag tájékoztató jellegű.

3.3. A rendelés feltétele, hogy a Vásárló/Felhasználó rögzítse azt a címet, amelyre a rendelését kéri, valamint az, hogy Szolgáltató a megadott címre vállaljon házhozszállítást („Kiszállítás” oldal) és a rendelés időpontjában nyitva legyen. A rendelés részletes menete a honlapon a „Kiszállítás” menüpontban tekinthető át.     

3.4. Szolgáltató a „Kiszállítás” menüpontban meghatározott napokon 8-20 óra között vállal házhozszállítást. A Szolgáltató előzetesen értesíti Vásárlót/Felhasználót a megvásárolt termékek várható kiszállítási időpontjáról. A Szolgáltató fentiektől kivételesen eltérhet. Ha a házhozszállítást a Szolgáltató a közlekedési, időjárási viszonyok vagy egyéb vis major miatt nem tudja határidőre pontosan teljesíteni, akkor arról telefonon értesíti a Vásárló/Felhasználót. A megrendelt termékek kiszállítására csak a vételár kiegyenlítését követően kerülhet sor.

3.5. A Vásárló/Felhasználónak csak a megrendelés elküldéséig van lehetősége a rendelése módosítására, illetve az adatbeviteli hibák (például rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, rossz szállítási cím megadása) javítására. 

3.6. Amennyiben a Vásárló/Felhasználó véglegesítette a megrendelését és az általa megadott adatokban valamilyen hibát fedezne fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a kapcsolatfelvételt telefon vagy e-mail útján a Szolgáltatóval, melyben kéri az adatok korrekcióját. Vásárló/Felhasználó a hibás rendelés törlését, vagy módosítását csak a rendelés feladásától számított 1 órán belül kezdeményezheti a rendellésszám megadásával, a Szolgáltató honlapján megadott e-mail címen vagy telefonszámon.     

3.7. A rendelés a Vásárló/Felhasználó által nem mondható vissza. Kivéve, ha a Vásárló/Felhasználó az elállásra irányuló szándékát a rendelése feladása után 60 percen belül jelzi a Szolgáltatónak telefonon, vagy e-mail-en keresztül.

3.8. Szolgáltatónak nem áll módjában az elállási időn túl visszatérítést adni.

3.9. A vásárlási folyamat során az online felületen a Vásárló/Felhasználó által kiválasztott áruk virtuális kosárba kerülnek. Ha a vásárlási folyamat befejeződik, a „Fizetés” gomb megnyomásával véglegesíthető a megrendelés, melyről a Szolgáltató azonnal e-mail-ben tájékoztatja a Vásárló/Felhasználót. 

3.10. Amennyiben a Vásárló/Felhasználó visszaigazoló e-mail a feladott rendeléséről nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató elérhetőségein érdeklődhet, annak beérkezéséről és teljesítésének állapotáról.     

4. Fizetési lehetőségek    

4.1. A vételár, illetve a szállítási díj kiegyenlítésére a Szolgáltató az alábbi fizetési eszközöket fogadja el:   

- Banki előre utalás a MagNet Közösségi Ház alábbi bankszámlaszámára: 16200106-60450487

A megrendelt termékek kiszállítására csak a vételár kiegyenlítését követően kerülhet sor. A vételár átutalásáról Vásárló/Felhasználó a megrendeléstől számított 3 órán belül köteles gondoskodni. Ennek hiányában megrendelése törlésre kerül. 
 

5. A termékek feletti tulajdonjog átszállása

5.1. A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. A termék feletti tulajdonjog a vételár hiánytalanul megfizetését követően száll át a vásárlóra.

 

6. Elállási jog

A) Vásárló/Felhasználó elállási joga

6.1. Az általunk forgalmazott zöldség, gyümölcs termékek többsége romlandó, vagy minőségüket rövid ideig megőrző terméknek minősül, ezért ezen áruk tekintetében a Vásárló elállási joggal nem élhet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) alapján. Ezen termékek tekintetében bejelentett elállás érvénytelen.

6.2. Vásárló elállási jogát a nem romlandó, a minőségüket hosszabb ideig megőrző termékek esetén az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát jogszabálynak megfelelően gyakorolja.

6.3. Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget átutalás úján.

6.4. Az elállási jog gyakorlása esetén Vásárló köteles a terméket hibátlan és újszerű állapotban, minden tartozékával együtt haladéktalanul, de légkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül a Szolgáltató számára eljuttatni. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Vásárló viseli.

6.5. Szolgáltató a teljes összeget mindaddig visszatarthatja, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta. A Vásárló felel a visszaküldött termék esetleges értékcsökkenéséből eredő károkért.
 

A) A Szolgáltató elállási joga

6.6. Szolgáltató jogosult a megrendeléstől egyoldalú írásbeli nyilatkozata útján – ideértve a Vásárló/Felhasználó regisztrált e-mail címére küldött elektronikus levelet - azonnali hatállyal elállni, amennyiben:

- a szállítás elháríthatatlan külső okból eredően - így különösen: az útviszonyok állapota, szélsőséges időjárási viszonyok, közlekedési baleset, útlezárás vagy egyéb vis major – akadályozott vagy jelentős mértékben elnehezült, vagy

- Szolgáltatónál több órát meghaladó javítási idővel járó technikai akadály lépett fel (így például a szerződés teljesítését lebonyolító szoftverek és számítástechnikai rendszerek hibái, vagy a szállítását lebonyolító eszközök hibái esetén), vagy

- a megrendelt termék tekintetében termékhiány áll be.

6.7. Az elállást a Szolgáltató köteles az elállást megalapozó indok felmerülését követően haladéktalanul közölni a Vásárlóval.


7. REKLAMÁCIÓ, PANASZKEZELÉS

7.1. A Vásárló/Felhasználó a szolgáltatásunk igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltatóval annak honlapján megjelölt elérhetőségek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot. 

7.2. Az áruk minőségével kapcsolatos panaszokat minden esetben kivizsgáljuk. Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha erre nincs lehetőség, vagy ha a Vásárló/Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt a Szolgáltató megőrzi.

7.3. Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

7.4. A Szolgáltató a hozzá érkezett panaszt a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ ad. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról írásban tájékoztatja a Vásárlót.

7.5. Vásárló/Felhasználó – amennyiben fogyasztónak minősül – panaszának elutasítása esetén jogosult a Budapesti Békéltető Testülethez fordulni a fogyasztói jogvita rendezése érdekében.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 
Központi telefonszám: +36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186
 

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.1. Szolgáltató szavatolja, hogy az általa üzemeltetett honlap védelme, biztonsági foka megfelel a hatályos előírásoknak. A honlap használata feltételezi a Vásárló/Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a honlapra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót/Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

8.2. Tilos a honlapon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Vásárló/Felhasználó által feltöltött tartalmak törlésére. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a weboldal használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat ne sértse.

8.3. A Vásárlót/Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

8.4. Szolgáltató és Vásárló között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Vásárló törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Vásárló regisztrációját.